Viikon luvut

826 481 911

826 481 911 € oli valtion yhteishankintojen kokonaismäärä vuonna 2017. Vuoden 2010 jälkeen kasvua on ollut 273 137 058 €. Yhteishankinnat tarkoittavat … Lue lisää

33

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä jatkaa kasvuaan. Vuonna 2017 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 33,2 prosenttia henkilöstöstä kun vuonna 2011 vastaava … Lue lisää

58 407

Työvoimakustannusten kehityksestä kertoo yhden henkilötyövuoden hinta, jota voidaan tarkastella kiintein ja käyvin hinnoin. Kuviosta ilmenee, että vuonna 2017 valtion työvoimakustannukset … Lue lisää

73 176

Joulukuussa 2017 valtion budjettitalouden piirissä työskenteli päätoimisesti 73 176 henkilöä, joka on noin 3,0 prosenttia Suomen työllisestä työvoimasta. Henkilömäärä nousi … Lue lisää