88

SoteDigi toteutti sote-järjestäjän tietojohtamisen pilottiprojektin yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) kanssa. Projektissa tuotettiin kehittyneen analytiikan malli, joka pystyi ennakoimaan yli 75-vuotiaiden henkilöiden säännöllistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Malli tunnisti ne asukkaat, joille kannattaisi tarjota tukea ennakoivasti, jotta he eivät ohjautuisi säännöllisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tai ainakin heidän säännöllisten palvelujen tarvettaan voitaisiin siirtää. Todellisuudessa näin voitaisiin toimia, jos lainsäädäntö mahdollistaisi henkilöiden kontaktoinnin, mutta pilotissa henkilöitä ei käsitelty tunnistettavina, vaan anonyymisti tietosuojan vuoksi.

Koneoppimisen malli osui oikeisiin lopputuloksiin 88 prosentin tarkkuudella kaikista ennustettavista henkilöistä. Malli siis ennustaa oikein ne, jotka ohjautuvat säännöllisiin palveluihin ja toisaalta ne, jotka eivät tarvitse säännöllisiä palveluja 12 kuukauden sisällä. Vastaavasti pilottiprojektissa toteutettiin myös 36 kuukauden malli, joka osoittautui osittain paremmaksi kuin 12 kuukauden malli. 36 kuukauden malli osui oikeisiin lopputuloksiin 90 prosentin tarkkuudella kaikista ennustettavista henkilöistä.

Pilotissa käytössä ollut toimintamalli on toistettavissa organisaatioriippumattomasti myös muissa asukas- ja asiakasryhmissä kuten lasten ja nuorten palveluissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.