88

Maaliskuussa valtionhallinnossa tehdyistä työtunneista kohdennettiin keskimäärin noin 88 prosenttia.

Maaliskuussa 2020 valtionhallinnossa tehdyistä työtunneista kohdennettiin keskimäärin noin 88 prosenttia. Toisin sanoen useamman kuin joka kymmenennen maaliskuussa valtionhallinnossa tehdyn työtunnin käyttökohde jäi työaikatietojen perusteella tuntemattomaksi.

Suurin osa työtunneista kohdennetaan täysimääräisesti, erityisesti sellaisissa virastoissa, joissa tulot määräytyvät esimerkiksi asiakaslaskutuksen tai ulkopuolisen rahoituksen perusteella. Työajan kohdentamatta jättäminen on ainakin jossakin määrin myös henkilösidonnainen ilmiö, eli samassa virastossakin voi esiintyä kohdentamistarkkuudessa huomattavaa työntekijäkohtaista vaihtelua.

Työajan kohdennustietoa hyödynnetään muun muassa kustannuslaskennassa sekä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Työaikakirjausten perusteella voidaan myös varmistaa, että työaika käytetään suunnitellulla tavalla ja toisaalta tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, ellei näin tapahdu. Samalla voidaan varmistua siitä, että kohdennustiedoissa havaittavat erot johtuvat esimerkiksi todellisuudessakin toisistaan poikkeavista työtehtävistä, eikä syynä ole vain erilaiset, tai jopa virheelliset, kirjauskäytännöt. Koska käyttökohteita on paljon, myös työaikatiedon kattavuudella ja oikeellisuudella on merkitystä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.