85 606

Valtionhallinnossa (pl. Puolustusvoimat) pidettiin vuonna 2019 lomarahan vaihtovapaita yhteensä 85 606 työpäivää. Tasaisesti jokaiselle noin 67 000 lomarahaan oikeutetulle jaettuna lomarahavapaita kirjautui siis reilu työpäivä kullekin, mutta käytännössä lomarahan vapaapäiviksi vaihto-oikeuttaan hyödynsi heistä viidennes. Yli puolet näistä lomarahaansa vapaapäiviksi vaihtaneista päätyi pitämään vapaapäivinä vähintään 75 prosenttia lomarahastaan.

Lomarahaa on vaihdettu vapaapäiviksi sitä useammin, mitä suurempi lomarahan euromääräinen arvo on ollut.

Vapaapäiviin ainakin osan lomarahastaan vuonna 2019 vaihtaneiden joukossa lomaraha oli keskimäärin 1 850 euroa, kun vastaava luku jäi lomarahansa euroina hyödyntäneiden keskuudessa noin 1 600 euroon. Toisaalta suurimpia, yli 5 000 euron lomarahoja vaihdettiin vapaapäiviksi suhteellisesti tarkasteltuna lähes yhtä vähän kuin pienimpiä, alle 1000 euron lomarahoja.

Valtionhallinnossa (pl. Puolustusvoimat) lomarahojen yhteenlaskettu euromääräinen arvo oli vuonna 2019 lähes 112,7 miljoonaa euroa ja pidetyt lomarahavapaat pienensivät tätä summaa noin 17,3 miljoonalla eurolla. Näin ollen maksettavaa jäi lähes 95,4 miljoonaa euroa, teoreettisesti tasan jakaen noin 1 420 euroa jokaiselle lomarahaan oikeutetulle.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.