71 %

Vuonna 2018 noin 71 prosenttia niistä valtion työntekijöistä, joilla oli mahdollisuus osallistua, vastasi valtion henkilöstötutkimukseen VMBaroon. VMBarolla on mitattu työtyytyväisyyttä valtiohallinnossa jo vuodesta 2004 lähtien. Kysely on viime vuosina kattanut noin 70 prosenttia valtion kokonaishenkilömäärästä muun muassa Puolustusvoimien ja Poliisihallinnon jäädessä tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä huomioiden VMBaron kautta saadaan jonkinlainen käsitys työhyvinvoinnin tilasta koko valtiohallinnonkin tasolla ja mukana olevien virastojen osalta tulokset ovat hyvinkin kattavia.

VMBaron kysymyspatteristoa on uudistettu useita kertoja sen 15-vuotisen historian aikana, joten kaikilta osin suoraa vertailua aiempien vuosien tuloksiin ei ole mielekästä tehdä. Kyselytutkimuksen jokapäiväisen johtamisen tueksi tarjoama tietomäärä on kuitenkin merkittävä ja siinä on paljon vielä täysin hyödyntämättömiäkin mahdollisuuksia. Tulosten kuvaamisessa on jo päästy alkuvuosien keskiarvoista erilaisten summaindeksien laskentaan, mutta niidenkin antama kokonaiskuva ei kaikissa tapauksissa ole koko totuus. Tai ainakin paljon mielenkiintoista ja arvokastakin tietoa, kuten kysymysten välisten korrelaatioiden aikaansaamat piilomuuttujat, jää pelkässä indeksitarkastelussa huomioimatta.

VMBaron käyttäjien tarpeet huomioiva kehittäminen on ollut syksystä 2018 lähtien Palkeiden vastuulla. Mukana olevia virastoja halutaan tukea omien tulostensa tulkinnassa ja hyödyntämisessä aikaisempaa paremmin ja yhdeksi työvälineeksi tähän on jo testattu faktorianalyysiin perustuvaa lähestymistapaa. Ja vieläpä hyvin rohkaisevin tuloksin! Rikosseuraamuslaitokselta tehtäväkierrossa Palkeissa syksyyn 2019 saakka olevan Harry Anttilan blogin aiheesta voit lukea täältä.

Harry Anttila kertoo kokemuksista myös ValtioExpossa 7.5. Tervetuloa kuulolle!

 

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.