23 %, 28 %, 42 %

Vuonna 2018 pk-yrityksiltä tehtiin valtion hankinnoista 28 prosenttia ja Hanselin yhteishankintasopimusten kautta tehdyistä hankinnoista 23 prosenttia. Lukumääräisesti pk-yritysten osuus Hanselin kaikista sopimustoimittajista oli 42 prosenttia ja alihankkijoista 87 prosenttia. Valtion hankintamäärän lähteenä on www.tutkihankintoja.fi-palvelussa esitettävä ostolaskuaineisto. Yhteishankintojen kuvaaja puolestaan esittää Hanselin yhteishankintasopimusten kautta tehtyjen ostojen määrää.

Hansel toteuttaa yhteishankintojen kilpailutukset asiakastarve- ja toimittajamarkkina-analyysien perusteella. Erilaisten toimittajien mahdollisuuksia päästä sopimustoimittajaksi voidaan tukea asettamalla tarjoajien soveltuvuusvaatimus kilpailutuksessa oikealle tasolle.

Eri kokoisten yritysten mahdollisuudet osallistua yhteishankintoihin pyritään turvaamaan myös jakamalla hankinta osiin. Yhteishankinnat voidaan jakaa osiin kilpailuttamalla esimerkiksi alueellisesti, tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti tai osaamisalueittain. Myös dynaaminen hankintajärjestelmä voi toimia tehokkaana keinona toteuttaa hankintoja siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua yhteishankintaan.

Lue lisää

 

 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.