19

SoteDigi toteutti vanhojen sähköisten asiakas- ja potilastietojen kartoituksen alkuvuodesta 2020. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nykyisten ja entisten sote-organisaatioiden käytöstä poistuneet ja muuten arkistointia odottavat asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Kartoituksessa selvitettiin myös kyseisten sote-järjestelmien sisältämien sähköisten tietojen määrä, joita ei vielä ole arkistoitu Kelan Kanta-arkistoon.

Kartoituksesta käy ilmi, että vasta 19 organisaatiota ovat ottaneet käyttöönsä Vanhojen potilastietojen arkisto -palvelun. Tämä on vain noin prosentti Kelan kaikista Kanta-asiakkaista, joita on yhteensä 1641. SoteDigin toteuttaman arkistoinnin kyselyn perusteella syyt palvelun vähäiseen käyttöönottoon löytyvät esimerkiksi organisaatioiden rahoituksen, resurssien ja osaamisen puuttumisesta sekä ajanpuutteesta.

Vanhojen potilastietojen arkisto (PTA) on valtakunnallisiin Kanta-palveluihin kuuluva tietojärjestelmäpalvelu, jota käytetään pääsääntöisesti potilastietojärjestelmällä. PTA on tarkoitettu vanhojen potilastietojen pitkäaikaiseksi säilyttämiseksi Arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen luvan mukaisessa ympäristössä. Vanhojen potilastietojen arkistointi mahdollistaa luopumisen vanhoista paperisista tai sähköisistä potilastiedon arkistoista.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.