18

Viikon luku 18 kertoo päivien määrän, joita on jäljellä siihen, että laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tulee voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Lain tarkoituksena on:

1) varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi;

2) mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laadukkaasti;

3) edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta

Tiedonhallintayksiköitä ovat muun muassa viranomaiset ja niiden lukuun toimivat organisaatiot (ks. 3 § lain soveltamisala). Jotta viranomaisilla on mahdollisuus saada tiedonhallinnan toiminnot ajan tasalle, lain voimaantulossa on siirtymäsäännöksiä – kaiken ei siis tarvitse olla valmiina heti lain tullessa voimaan 1.1.2020.

Vimana on ollut mukana tukemassa tiedonhallintalain täytäntöönpanoa tiedonhallintakartan ja sen ylläpitomallin laatimisessa. Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on osa tietovarantojen yhteentoimivuuden yleistä ohjausta ja sen ylläpidosta huolehtii valtiovarainministeriö.

Lue lisää:

Tiedonhallintalain täytäntöönpano – valtiovarainministeriö

Tiedonhallintalaki – valtiovarainministeriö

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.