18 871

eOppiva on valtionhallinnon yhteinen digitaalinen oppimisalusta, jonka ensimmäinen verkkokoulutus julkaistiin maaliskuussa 2018. Reilun vuoden aikana eOppiva on saavuttanut huiman 18 871 käyttäjämäärän, joka kattaa käyttäjiä laaja-alaisesti valtionhallinnosta ja virastoista. Aktiivisimpia käyttäjiä ovat OM:n hallinnonala (jopa 93% käyttäjää) YM:n hallinnonala (74%) ja PLM:n hallinnonala (48%). Kuvan käyrä näyttää käyttäjämäärän kasvun ajalta 2/2018 – 5/2019.

Koulutuksia eOppivasta löytyy lähes sata ja nämä ovat ilmaisia valtionhallinnon ja virastojen työntekijöille. Koulutukset jakaantuvat substanssiosaamisen, valtion yhteisten osaamisten ja yleisten valmiuksien alle. Kurssitarjonta on siis rakennettu tukemaan kokonaisvaltaista virkatyötä, jossa huomioidaan laaja-alaisesti eri tarpeita ja näkökulmia. Tähän sisältyy koulutuksia EU-osaamisesta ja juridiikasta paineensietokyvyn harjoittamiseen ja virkamiesetiikkaan.

Valtiolla ollaan tunnollisia, ahkeria ja halukkaita oppimaan ja se näkyy koulutusten suoritusprosenteista, jotka alkavat kurssikohtaisesti 15% ja ovat parhaimmillaan lähes sata prosenttia. Keskimääräiseen koulutusorganisaation verkkokoulutusten suoritusprosenttiin verrattuna (joka häilyy maailmanlaajuisesti viiden ja viidentoista prosentin välillä) luvut ovat erinomaisia. Koulutuksia eOppivasta löytyy lähes sata.

eOppivan koulutukset jakaantuvat substanssiosaamisen, valtion yhteisten ja yleisten valmiuksien ja asenteiden alle. Tarjonta on siis rakennettu tukemaan kokonaisvaltaista virkatyötä, jossa huomioidaan laaja-alaisesti eri tarpeita ja näkökulmia. Tähän sisältyy koulutuksia EU-osaamisesta ja juridiikasta paineensietokyvyn harjoittamiseen ja virkamiesetiikkaan. Lisää tuotantoa tehdään koko ajan. Seuraavana julkaistavien vuorossa on mm. kestäviin julkisiin hankintoihin keskittyvä koulutus.

Kaikki mukaan oppimaan!

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.