1,2

Vuonna 2018 keskimäärin 1,2 prosenttiyksikölle valtiohallinnon keskimääräisestä naisten ja miesten palkkaerosta (yhteensä 11,5 % kyseisenä vuonna) ei löytynyt selitystä työn vaativuuteen tai toimialaan liittyvistä tekijöistä. Miesten sijoittuminen samallakin toimialalla naisia useammin korkeamman vaativuustason tehtäviin huomioidaan palkkavertailussa vertikaalisena segregaationa. Siitä johtuva palkkaero on kyllä pienentynyt 1990-luvun tasosta, mutta vakiintunut sittemmin noin viiden prosentin tasolle.

Horisontaalisen segregaation mittaamassa toimialojen profiloitumisessa nais- ja miesvaltaisiin ammatteihin tasoittumista ei ole samalla tavalla tapahtunut. Siitä johtuva palkkaero on vaihdellut viime vuosina noin 6-8 prosenttiyksikön välillä.

Samasta työstä tulisi saada sukupuolesta riippumatta sama palkka, mutta usein esimerkiksi erilaiset palkan suoritusperusteiset lisät tai takuupalkat kertyvät ja keskittyvät sukupuolten välillä epätasaisesti. Segregaatiotarkastelussa selittämättömäksi jäävän osuuden taustalta löytyykin usein juuri tällaisia syitä.

Sukupuolten välisen palkkaeron selittämättömänä osuutena 1,2 prosenttia oli vuonna 2018 siis tilanne valtiohallinnossa keskimäärin. Selittämätön sukupuolten välisen palkkaeron osuus on ollut valtiohallinnossa viime vuosina laskussa, kuten myös palkkaero kokonaisuutena, joten sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta kehitys on ollut myönteistä. Valtiohallinnon keskiarvot ovat kuitenkin vain keskiarvoja ja virastoittain tilanne vaihtelee huomattavasti.

Tiedätkö sinä, mikä tilanne omassa virastossasi tällä hetkellä on? Tiedätkö mistä mahdolliset sukupuolten palkkaerot virastossanne johtuvat ja voisiko niiden syihin ehkä vaikuttaa? Voimassa oleva tasa-arvolaki edellyttää työnantajalta palkkatasa-arvon toteuman säännöllistä seurantaa ja toimia sen edistämiseksi, mutta usein seuranta koetaan kuitenkin vähintään työlääksi, jopa mahdottomaksi, toteuttaa.

Palkkakartoitusta ei ole välttämätöntä tehdä itse, vaan sen voi myös ulkoistaa, valtiohallinnon tapauksessa esimerkiksi Palkeiden analysointipalveluiden (analysointipalvelut@palkeet.fi) tehtäväksi.

Graafissa on kuvattu naisten ja miesten palkkaeroja selittävät tekijät valtiohallinnossa vuosina 1996-2018, vuoden 2011 tiedot puuttuvat aineiston epäyhtenäisyyden vuoksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.