130 000

Suomessa pelastuslaitoksilla on valvottavia kohteita noin kolme miljoonaa ja valvontatehtäviä tehdään vuosittain noin 130 000. Pelastuslaitoksella on käytössään valvontasovellus, jolla käyttäjiä on arviolta 3000 – päivittäin järjestelmää käyttää keskimäärin 700 henkilöä. Vimanan Pelastuslaitosten valvontasovellus -projektissa luodaan uutta teknologiaratkaisua pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisytoiminnan hallintaan.

Projektin tuloksena syntyvän uuden ohjelmiston ytimessä ovat pelastuslaitosten valvontakäynnit. Hyötyjä valvontasovellustietojärjestelmä luo kolmesta kulmasta: dataa on mahdollista kerätä koko valtakunnan kattavasti yhteen järjestelmään, toimintatapoja pystytään yhtenäistämään ja ohjelmistoon saadaan tuotua uusia sekä parannettuja ominaisuuksia. Valvontasovelluksen tietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaille sähköisen asioinnin ja helpottaa pelastuslaitosten henkilöstön työtä toimivan asianhallinnan, sähköisen arkistoinnin ja mobiilikäytön avulla.

Pelastuslaitokset ovat tehneet laajan määrittelytyön uudelle sovellukselle jo keväällä 2017. Lisäksi toimintatapojen yhtenäistämisen parissa ollaan työskennelty vuosia ja nyt ohjelmisto saadaan tukemaan tehtyä valmistelutyötä. Vimanan ja pelastustoimen yhteistyön tarkoituksena on korvata käytössä olevat järjestelmät yhteiselle ja uudenaikaisella järjestelmällä vuosien 2021-2022 aikana.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.