Valtion yhteiset tiedot kuvataan

Tietokirin yhtenä tavoitteena on kehittää tieto- ja analyysialusta valtionhallinnon tiedolla johtamisen tarpeisiin. Tätä varten meidän on tunnistettava tietovarannot ja tiedot, joita järjestelmä tulee hyödyntämään sekä luotava niitä koskeva konsernitietojen käsite- ja tietomalli.

Syksyllä teimme alustavan kartoituksen valtion yhteisistä tietovarannoista. Työtä jatketaan kevään 2019 aikana tekemällä tarkempaa kuvausta tietolähde kerrallaan.

Alustava kartoitus tehty, iso työ vielä edessä

Valtiokonttorissa tehtäväkierrossa ollut Ari Keinänen STUKista teki syksyllä alustavaa kartoitusta valtion yhteisistä tietovarannoista. Tiedot jaettiin kymmeneen ryhmään:

  • organisaatio
  • toiminnan suunnittelu
  • hanketiedot
  • henkilöstö
  • talous
  • hankinnat
  • paikkatiedot
  • matkahallinto
  • koulutus

Kuva 1: Konsernitiedot ryhmiteltynä

 

Kuhunkin ryhmään kuuluvia tietoja löytyy yhteensä yli 40 eri järjestelmästä, jotka ovat eri konsernitoimijoiden omistuksessa. Tietojen tarkempi kuvaus on siis iso urakka.

Kuva 2: Valtion konsernitiedot järjestelmittäin.

 

Miten työ etenee tästä eteenpäin?

Seuraavaksi kuvaamme jokaisen tietolähteen tarkalla tasolla. Samalla kuvataan myös tiedon luonne ja tietoturvataso. Aloitamme kuvaamalla yhden tietolähteen malliksi lainvalmistelijoita varten (lue lisää lainvalmistelutyöstä). Samassa yhteydessä luomme yhtenäisen tavan, jolla muut konsernitiedot voidaan kuvata.

Kuvaukset tehdään yhdessä tiedon omistajien kanssa ja siten, että valmiita kuvauksia voidaan hyödyntää mahdollisimman pitkälle. Työ alkaa Palkeiden kanssa Kieku-tietojärjestelmässä olevien taloustietojen kuvaamisella.

Kaikki kuvatut tiedot julkaistaan niiden valmistuttua Väestörekisterikeskuksen ylläpitämässä Arkkitehtuuripankissa.

 

Pst! Puuttuuko listalta jokin konsernitieto? Ota yhteyttä!

Avainsanat: , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Esko Kaarlonen työskentelee Valtiokonttorin Tietohallinnossa ratkaisuarkkitehtina. Hän toimii eri Valtiokonttorin hankkeissa ja projekteissa arkkitehtuuritehtävissä sekä vastaa Valtiokonttorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä. Tietokirissä hänellä on vastuullaan yhteisten tietovarantojen kuvaaminen ja tietomalli. Lisäksi hän toimii arkkitehtuuriasiantuntijana Alusta- ja raportointipalvelun muissa projekteissa. Eskolla on paljon kokemusta erilaista IT-arkkitehtuuritehtävistä ja hän pyrkii tuomaan palveluiden kehittämiseen ajatuksia laajemmista kokonaisuuksista läpi julkishallinnon. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/esko-kaarlonen-60600573

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

captcha