Tietojohtamisen maakuntakierros kartoitti maakuntien tietojohtamisen tilannetta

SoteDigi ja Vimana vierailivat syksyn 2018 aikana kaikissa 18 maakunnassa ja yhteensä 22 paikkakunnalla tietojohtamisen teemalla. Yhtiöiden tehtäviin kuuluu tuottaa välineitä järjestäjän tietojohtamisen tueksi, ja työn taustoittamiseksi yhtiöt keräsivät maakunnilta tilannetietoja ja näkemyksiä tietojohtamisesta. Hankkeen työtä jatketaan kierroksen viitoittamalla tiellä.

Tarkoituksena on tuottaa maakuntien kanssa yhteistyössä kokonaisuus, joka tukee maakuntia parhaalla mahdollisella tavalla sekä maakunnan sisäisessä tietojohtamisessa että valtionhallinnon kanssa käytävässä vuoropuhelussa ja raportoinnissa. Toteutuksessa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita ja järjestelmiä mahdollisimman paljon.

SoteDigin tietojohtamisen hankejohtaja Jaakko Pentin mukaan maakuntakierros loi hyvän pohjan hankkeen eteenpäin vientiin, ja tietojohtamisen tärkeys on tunnistettu kaikissa maakunnissa.

”Kaikki keskustelut olivat erittäin kiinnostavia ja osapuolet olivat sitoutuneesti mukana. Maakunnat ovat keskenään erikokoisia, joten myös niiden resurssit vaihtelevat. Yhteistyössä nähdäänkin paljon mahdollisuuksia: halutaan jakaa ja hyödyntää kehittämisen aikana kerättyä yhteistä tietoa ja saattaa parhaat käytännöt kaikkien käyttöön”, Pentti tähdentää.

Kiertueen pohjalta ehdotetaankin, että maakuntien tietojohtamisen tueksi perustettaisiin erilaisia, tarkasti fokusoituja, systemaattisesti toimivia verkostoja, jotta maakuntien tietojohtamiseen nimetyt henkilöt saavat foorumeita keskustella aiheesta ja vaihtaa näkemyksiään.

Vaikka tietojohtamisen tärkeys tunnistetaan kaikissa maakunnissa, resurssien rajallisuus haittaa tietojohtamisen toimintojen suunnittelua. Maakuntien johdon kannalta huolta aiheuttaa myös se, kuinka saadaan varmistettua edellytykset täyttää kaikki ne lakisääteiset tehtävät, joita monialaiselle maakunnalle on asetettu.

”Tarvitaan luotettavaa, ajantasaista ja jatkuvasti päivittyvää tietopohjaa kaikilta osapuolilta. Tarvitaan selkeitä määrityksiä siitä mitä, minne ja milloin pitää raportoida. Tarvitaan yhtenäistä valtion ohjausta – ei sektoreittain tapahtuvaa ohjausta. Tarvitaan kansallisia selkeitä linjauksia tietosuojaan ja tietojen yhdistämiseen liittyviin kysymyksiin. Halutaan, että ministeriöissä ymmärrettäisiin eri maakuntien rajalliset resurssit”, Vimanan projektipäällikkö Peter Soinu summaa kierroksen loppupäätelmiä.

Sanna Kranjc /Vimana Oy

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla julkaistaan eri asiantuntijoiden blogitekstejä. Haluatko kirjoittaa blogiin esimerkiksi tiedolla johtamiseen, data-analytiikkaan tai tiedon analysointiin liittyen? Ota yhteyttä osoitteeseen viestinta ( at ) valtiokonttori.fi.