Tulossa vuoden 2019 lopussa:

Yhteinen konsernitiedon analyysi- ja rajapinta-alusta

Tietokiri-hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa konsernitiedon ja datan hyödyntäminen johtamista ja toimintaa tukevissa analyyseissa. Tällä hetkellä tiedon kerääminen analysoitavaksi konsernipalvelutuottajien eri järjestelmistä ja tietovarastoista on erittäin työlästä, etenkin jos analyysi vaatii tietoa useista eri lähteistä. Tavoitteenamme on kehittää Tietokirissä julkishallinnolle yhteinen tekninen analyysialusta ja rajapintapalvelu konsernitietoon. Palvelun avulla konsernipalveluiden tuottajien on mahdollista analysoida konsernitietoa tai rikastaa omaa tietoa muiden tiedoilla, sitä tarpeellisin osin.

Selvitys teknisistä vaihtoehdoista puoltaa datan virtualisointia

Toteutimme kesän 2018 aikana selvityksen teknisistä vaihtoehdoista, joiden avulla konsernitiedot saataisiin tehokkaasti tukemaan johtamista. Selvityksen perusteella olemme tehneet luonnoksen analyysipalvelun tavoitetilan arkkitehtuurista. Ensivaiheen arkkitehtuurin ydintä ollaan suunnittelemassa ns. datan virtualisointiratkaisun ympärille.

Virtualisointiratkaisun kautta on mahdollista

  • luoda näkymä konsernitietolähteisiin ilman laajamittaisia tiedonsiirtoja
  • muodostaa virtuaalisesti analyysin vaatimia tietomalleja ja tiedonkäsittelyä
  • hakea lähdejärjestelmästä vain se tieto, joka kulloinkin on analyysiin tarpeellista
  • julkaista usein tarvittavien tietojen osalta rajapintoja eri analyytikkojen tai loppukäyttäjien tarpeisiin.

Keskeiset syyt, jotka perustelevat datan virtualisointia keinona saada konsernitieto analysoinnin piiriin, ovat erityisesti sen tarjoama nopeampi eteneminen ja pääsy datan lähteisiin sekä mahdollisuus rakentaa ohjelmallisesti monia analyysin ja palvelunhallinnan toiminallisuuksia kuten API-rajapintoja (Application Programming Interface). Myöhemmässä vaiheessa arkkitehtuuri kehittynee kohti pysyvämpien APIen tarjoamista niiltä osin, kun niiden asiakastarve on pysyvää.

Seuraavaksi teemme tarkemmat vaatimusmäärittelyt, jotka tukevat toteutusta ja siihen mahdollisesti liittyviä hankintoja.

Tavoitteena on, että alustan avulla keskeisiä konsernitietolähteitä voidaan käyttää analysointipalveluissa vuoden 2019 lopussa.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

  • Kimmo Järvinen, Valtiokonttori
  • Heikki Asikainen, Palkeet