Tulossa 2020:

Virallisraportoinnin automatisointi

Valtionhallinnossa laaditaan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan vuosittain useita pakollisiksi katsottavia asiakirjoja, joita kutsutaan virallisraporteiksi (talousarvioehdotus, tilinpäätös ja toimintakertomus jne.). Näiden muoto ja rakenne ovat vaatimuksiltaan kirjanpitoyksiköille yhdenmukaisia.

Nykyisessä toimintamallissa huomattavan paljon aikaa kuluu olemassa olevien tietojen keräämiseen ja kopiointiin asiakirjan laadinnan pohjaksi. Samaa työtä tehdään kaikissa kirjanpitoyksiköissä.

Virallisraportoinnin automatisointiprojektissa selvitämme, missä määrin näitä raportteja voidaan vielä yhtenäistää ja näin mahdollistaa automaation lisääminen niiden teossa. Tavoitteenamme on, että vuoden 2019 raportteja voitaisiin tehdä uusin keinoin keväällä 2020.

Käynnissä kokeilu

Työ alkaa kokeilulla lokakuussa 2018. Tietolähteissä jo olevien perusfaktojen poiminnan lisäksi tutkimme, kuinka paljon myös analyysitekstin tuottamista voidaan automatisoida. Tarkoituksena on tukea asiantuntijoita, jotka tekevät raportteja kirjanpitoyksiköissä. Toiveena on, että raporteille saataisiin automaattisesti sekä numeeriset arvot eri lähteistä että näihin arvoihin perustuvat luonnokset analyysiteksteiksi. Raportteja kirjoittavien asiantuntijoiden tehtäväksi jäisi tietojen tarkistaminen ja pohjatekstien jalostaminen organisaation tilannetta vastaaviksi.

Kokeilua tehdään Maanmittauslaitoksen (MML) kanssa ja kohteena on henkilöstökertomus. Jos kokeilu etenee hyvin, sitä laajennetaan parin muun kiinnostuneeksi ilmoittautuneen viraston kanssa. Tämän vuoksi kokeilun päättymisaikaa ei ole vielä lyöty lukkoon. MML:n tuloksia odotetaan kuitenkin jo tämän vuoden puolella.

Teknisen suorituksen ohella lisähaastetta tulee siitä, että tavoitteena on saada aikaan ehdotus henkilöstöraportin tulevasta yhteisestä muodosta siten, että se on sovitettavissa myös organisaatiokohtaiseen tärkeään raportoitavaan sisältöön.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

  • projektipäällikkö Martti Kallavuo, Valtiokonttori
    martti.kallavuo (at) valtiokonttori.fi