Nykytilan itsearviointi

Tarvitsetko apua nykytilan analysointiin? Olemme tehneet nykytila-analyysejä useille organisaatioille. Ota yhteyttä!

Organisaatiot voivat arvioida itsenäisesti tiedolla johtamisen nykytilaa, asettaa organisaatiolle tavoitetason ja pohtia millaisia toimenpiteitä vaaditaan, että tavoitetila voidaan saavuttaa.

1. Ensimmäisessä vaiheessa organisaatio arvioi omaa tiedolla johtamisen nykytilaansa neljän eri osa-alueen sisällä asteikolla 1-5 (1 = perustaso, 5 = johtava taso):

  • Johtamisen ja ohjaamisen perustuminen tietoon ja organisaatiokulttuuri
  • Tiedolla johtamisen osaamisen ja kyvykkyyden taso
  • Tiedolla johtamista tukevat teknologiat ja työkalut
  • Tiedon ja datan saatavuus ja hyödynnettävyys mahdollistamaan tiedolla johtaminen

2. Toisessa vaiheessa määritellään organisaation tavoitetaso jokaiselta neljältä osa-alueelta.

3. Kolmannessa vaiheessa pohditaan, millaista kehittämistä organisaatiossa on tehtävä joko itse tai valtiotasoisen tuen avulla, jotta tavoitetilaan voidaan päästä.

Nykytilan analysointiin voi käyttää apuna Tietokirin itsearviointilomaketta (excel, huom. julkaistaan myöhemmin).