Data- ja analytiikkaosaajien verkosto

Julkisen hallinnon data- ja analytiikkaosaajien verkoston tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja syventää osaamista. Tavoitteena on mm. hallinnon luova tietojen yhdistely ja visualisointi tiedolla johtamisen kehittämiseksi, verkostoituminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen. Data- ja analytiikkaosaajat ovat mukana #Tietokirissä ja kokoontuvat n. 3-5 kertaa vuodessa.

Data- ja analytiikkaosaaminen on yhdistelmä tilastotieteellistä, liiketoiminnallista ja tietoteknistä osaamista, tietomallien ja informaatioarkkitehtuurien kehittämistä, tietovarantojen suunnittelua, datan laadun hallintaa, tiedon analysointia ja visualisointia.

Miten mukaan?

Verkosto on suunnattu julkisen hallinnon data- ja analytiikkatyötä tekeville sekä aiheista kiinnostuneille.

  • Sähköpostijakeluihin pääset olemalla yhteydessä Heidi Innaseen: heidi.innanen(at)vm.fi, p. 02955 33015 tai Heidi Torroon: heidi.torro(at)vm.fi, p. 02955 30287.
  • Mikäli käytät Facebookia, liitythän verkoston ryhmään: https://www.facebook.com/groups/1919764498282932/

Tervetuloa mukaan!

 

Tilaisuudet

1.4.2020 klo 9.00-11.30 teemana tekstianalytiikka (poikkeuksellisesti Skype-toteutus)

Ohjelma:
klo 9.00-9.40 Tekstianalytiikan käyttökohteet ja mahdollisuudet Traficomilla, Kirsti Laurila/Traficom
klo 9.40-10.00 Tietokirin jatko, Miikka Saarteinen/Valtiokonttori
klo 10.00-10.05 Kysymykset ja keskustelu
klo 10.05-10.15 Tauko
klo 10.15-10.45 Palvelutietovarannon metatietojen automaattisen generoinnin mahdollisuudet, Marko Latvanen/Digi- ja väestötietovirasto
klo 10.45-11.15 Valtionhallinnon tiedon visualisoijat ja tiedon visualisointi Kelassa, Henrik Jussila/Kela
klo 11.15-11.30 Kysymykset ja keskustelu

Voit osallistua tilaisuuteen Skypen välityksellä tästä linkistä.

3.12.2019 klo 13.00-15.30 (paikka: VM)
Automaattisesti muodostetut näkemykset (insights) ja lisätty koneoppiminen (augmented machine learning) kehittävät datataitoja / Virpi Hotti, Itä-Suomen yliopisto

23.10.2019 (paikka: CSC)
CSC:n data-analytiikkatiimin esittely, ajankohtaiset / Aleksi Kallio, CSC
Case: Tekoälyn hyödyntäminen hyvinvointi- ja turvallisuusaineiston analysoinnissa / Tiina Salminen, sosiaali- ja terveysministeriö & Aino Ropponen, CSC
Ajankohtaista Tietokiristä / Heikki Asikainen, Palkeet & Miikka Saarteinen ja Anna Sirenius, Valtiokonttori

22.5.2019 (paikka: Maanmittauslaitos)
Viestintäkoulutus: data-analyytikoiden ja johdon vuoropuhelun tukeminen (katso tallenne, tutustu esitysmateriaaliin (pdf)) / kouluttajana Liisa Mayow, Kaskas Media Oy
Tietokirin ajankohtaiset sekä Tiedosta tekoihin -koulutus eOppivassa / Miikka Saarteinen, Valtiokonttori

22.3.2019 (paikka: VM)
Tiedon visualisointi / kouluttajana Juuso Koponen, Koponen+Hildén Oy
Lainaa analyytikko -konsepti / Juho Jyrkiäinen, Valtiokonttori

22.11.2018 (paikka: VM; järjestelyt yhdessä Tilastokeskuksen kanssa)
Tekstianalytiikalla kohti tekoälyä / Kaisu Ikonen, Trafi
Teksti numeroiksi jo tänään ja tilastoiksi tulevaisuudessa / Jukka Kärkimaa, Tilastokeskus
Edistyneiden tekstianalyysimenetelmien hyödyntäminen teollisuudessa / Tuomas Ritola, Selko.io
Tietokirin ajankohtaiset / Juho Jyrkiäinen, Valtiokonttori

24.10.2018 (paikka: VM; järjestelyt yhdessä Valtiokonttorin/Tietokirin kanssa)
Ajatuksia tiedolla johtamiseen, tilaisuuden avaus / valtiovarainministeriö
Mikä on Tietokiri, mitä tehty, mitä tulossa? / Juho Jyrkiäinen, Valtiokonttori
Työpaja: Miten edistetään tiedolla johtamista julkisessa hallinnossa?

15.5.2018 (paikka: VM)
DW ja BI-raportit

13.3.2018 (paikka: CSC)
Keskustelu nousevista teknologioista / Kimmo Mäkinen, VM
Tekoäly koneautonomian mahdollistajana – puolustushallinnon näkökulmia / Pekka Appelqvist, PLM
Aurora sujuvien elämäntapahtumien mahdollistajana / Aleksi Kopponen, VM