Miikka Saarteinen

Kyky hyödyntää ja arvioida omaa ja muiden dataa sekä tuotettua tietoa on yhä tärkeämpi taito johtajalle ja asiantuntijalle. Tiedolla johtamisen keskeinen lupaus onkin tuoda työkaluja ja tietoa tukemaan omaa toimintaa ja kompleksisuuden hallintaa.