Mikä #Tietokiri?

Tietokirissä vahvistamme valtionhallinnon tiedolla johtamisen kulttuuria. #Tietokiri syntyi tarpeesta tehdä parempia päätöksiä jatkuvasti monimutkaistuvassa maailmassa, jossa tieto lisääntyy joka hetki. Julkisilla toimijoilla on vastuu oikean tiedon tuottajina ja hyödyntäjinä. Haluamme olla tietoon perustuvan päätöksenteon edelläkävijöitä. Päätöksen perusta on parempi, kun se perustuu laadukkaaseen, monipuoliseen tietoon ja sen analyysiin.

Tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tarkoituksena on myös koota valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjota organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia.

#Tietokiri on alkanut! Tule sinäkin mukaan tekemään tiedolla johtamisen vallankumousta, rakentamaan uudenlaista päätöksentekokulttuuria! Yhdessä voimme skaalata hyötyjä, parantaa toimintamme vaikuttavuutta ja oppia toisiltamme.

Ks. hankeen esittelymateriaali (pdf) >

Miksi juuri nyt?

”Meille on kertynyt paljon tietoa ja nyt varmistetaan, että tätä tietoa käytetään hyödyksi.” Markus Siltanen kertoo Virkamiesradiossa, miksi valtiovarainministeriö on juuri nyt nostanut tiedolla johtamisen isommin esille. Kuuntele podcastista kohta 06:06-09:24.

 

Tietokirin osa-alueet ja esimerkkejä tekemisestä

Analysointi- ja raportointipalvelut

 • Analysointipalveluiden tuottaminen
 • Raportointipalveluiden tuottaminen
 • Julkishallinnon raportointipalvelu, virallisraportoinnin automatisointi
 • Rajapintapalvelut ja yhteinen alusta
 • Konsernitiedolle alusta ja rajapinnat

Tiedolla johtamisen ekosysteemi

 • Analysointi- ja raportointipalvelu ja sen infra
 • Kehittämistyön verkostot
  • Tiedolla johtamisen verkoston luominen
  • Data- ja analytiikkaosaajien verkosto
  • Konsernitoimijoiden yhteistyö

Tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistaminen

 • #Tietokiri – kokonaisuus (tietokiri.fi)
 • Tietojohtaminen osana johtamista
 • Toimintatavat ja osaamisen kehittäminen
  • Tietojohtamisen malli virastoille
  • Tietojohtamisen tila -arviointimalli
  • eOppiva, valmennukset

Edellytykset

 • Asiakastarpeiden kartoitus ja jatkuva oppiminen
 • Yhtenäinen viestintä ja tarina
 • Palvelumallin luominen ja käyttöönotto
 • Konsernitiedon käyttöpolitiikka

Toimijat #Tietokirin takana

#Tietokirin taustalla pyörii analysointi- ja raportointipalveluiden kehittämishanke, joka käynnistyi marraskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Hankkeen aikana on tehty paljon asioita ja töitä riittää jatkossakin. Siksi olemmekin hakeneet Tietokirille jatkorahoitusta vuosille 2020-2021. Teemme töitä ketterästi kokeilukulttuurin hengessä.

#Tietokirissä tiivistä yhteistyötä tekevät valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, Palkeet, Hansel, Maanmittauslaitos, HAUS ja Vimana. Muita toimijoita liittyy mukaan hankkeen edetessä. Kiri alkaa valtionhallinnosta ja laajenee vähitellen koskettamaan myös kuntia ja tulevia maakuntia.

Valtiovarainministeriö ohjaa hanketta strategisella tasolla. Valtiokonttori vastaa hankekokonaisuudesta ja koordinoinnista. #Tietokirissä kaikki toimijat työskentelevät rinta rinnan yhteisen päämäärän eteen.

#Tietokirin ytimessä on verkostomainen toiminta, oppien jakaminen, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja yhdessä tekeminen.

Kerro muille, että olet mukana

Kun olet osallistunut #Tietokiriin, toivomme, että kerrot siitä myös omille verkostoillesi! Tässä on materiaali, josta saat vinkkejä ja työkaluja omaan viestintääsi.

Vinkkejä Tietokiristä viestintään (pdf)

 

      HAUS-logo