Kerro mielipiteesi raportointinäkymistä

Rakennamme parhaillaan uutta julkishallinnon raportointipalvelua, jonka kautta esitetään jatkossa

  • kuntatalouden talousarvio-, suunnitelma- ja toteumatiedot sekä
  • valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustiedot.

Osana projektia olemme toteuttaneet yhdessä Dear Lucy Oy:n kanssa kokeilun, jonka avulla haluamme kerätä käyttäjien kokemuksia tiedon esittämistavasta.

Otamme mielellämme vastaan kommentteja kokeiluun liittyen. Erityisesti meitä kiinnostaa, onko tieto ymmärrettävää, ovatko valitut tietosisällöt mielestänne ”oikeita” tai miten sinä kehittäisit näkymiä; mitä jättäisit pois, mitä ottaisit tilalle?

Kommentit voi lähettää osoitteeseen [email protected].

 

Hyvä tietää raportointinäkymistä

Kokeilusivulle on toteutettu yhteensä kolme raportointinäkymää valtionhallinnon henkilöstöstä, menoista ja tuloista.

Alla on tarkemmin kerrottu, mitä tietoa ja toiminnallisuuksia kullakin välilehdellä on. Alimpana tällä sivulla on myös lyhyt sanasto, joka auttaa ymmärtämään valtionhallinnon ja valtiontalouden rakenteita ja siten myös palvelussa tarjottavien näkymien sisältöä.

Lisäksi palvelun näkymillä on i-merkillä merkattuja pieniä lisäinforuutuja, jotka tulevat näkyville, kun vie hiiren merkin päälle.

Välilehtien sisältö

Näkymät ovat palvelussa omina välilehtinään, joihin pääse vasemmassa alareunassa olevia näkymien nimiä painamalla.

Henkilöstö
Henkilöstö-näkymällä on tietoa valtion henkilöstöstä. Oletusnäkymänä on koko valtio. Tietoa voi suodattaa joko hallinnonalan mukaan tai kirjanpitoyksikön mukaan. Valikko ei ole valitettavasti ole ”älykäs”, joten jos näkymälle ei nouse mitään tietoa, käyttäjä on valinnut valikoista sellaisen yhdistelmän, jota ei ole olemassa. Klikkailemalla tietoikkunoita pääsee katsomaan aikasarjoja ja/tai tietoa rivimuotoisena ja halutessaan myös lataamaan sen omalle koneelle.

Talousarvio, menot
Talousarvion meno -näkymällä on tietoa valtion talousarvion menomomenteista; määrärahojen määrästä ja niiden käytöstä. Oletusnäkymänä on kaikki menomomentit yhteensä. Tietoa voi suodattaa pääluokan tai luvun mukaan. Momenttikohtaiset talousarviot ja nettokertymät ovat näkyvillä näkymän yhdessä ruudussa luettelona. Myös talousarvio-näkymällä pääsee klikkailemalla tietoikkunoita katsomaan aikasarjoja ja/tai tietoa rivimuotoisena ja halutessaan myös lataamaan sen omalle koneelle csv-tiedostona.

Talousarvio, tulot
Talousarvion tulo-näkymällä on tietoa valtion talousarvion tulomomenteista; tuloarvioista ja kertyneistä tuloista. Oletusnäkymänä on kaikki tulomomentit yhteensä. Tietoa voi suodattaa osaston tai luvun mukaan. Momenttikohtaiset talousarviot ja nettokertymät ovat näkyvillä näkymän yhdessä ruudussa luettelona.

Sanasto

Asiaan vihkiytymättömälle saattavat termit, joilla tietoa esitetään tai suodatetaan, tuntua vierailta. Alle on koottu muutamien keskeisimpien termien merkityksiä, jotta valtionhallinnon rakenne ja siten myös raportontinäkymien sisältö olisi helpompi ymmärtää.

hallinnonala Yksittäinen ministeriö yhdessä alaistensa virastojen ja laitosten kanssa muodostaa hallinnonalan.
työnantajavirasto Valtion henkilöstöhallinnon työnantajatoiminnassa on käytössä kirjanpitoyksiköitä ja tulosohjattuja virastoja tarkempi luokittelu, työnantajavirasto. Työnantajavirasto ei aina ole hallinnollisesti itsenäinen virasto.
pääluokka Pääluokka on määrärahojen hallinnollisesti jaettu osa, joka koostuu luvuista. Pääluokkatyypit on jaoteltu hallinnollisesti eli ne vastaavat hallinnoalajaottelua.
osasto

 

Osasto on tuloarvioiden laadullisesti jaettu osa, joka koostuu luvuista. Osastot on jaoteltu tuloarviossa laadun mukaan neljään päätyyppiin: Verot ja veronluonteiset tulot; Sekalaiset tulot; Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset; Lainat.
luku Luku on osaston tai pääluokan osa, joka koostuu momenteista.
momentti

 

Momentti on luvun osa, joka koostuu määrärahaa tai tuloarviota koskevasta päätösosasta ja selvitysosasta. Valtion talousarvion momenttien kokonaismäärä on noin 600.