Viikon luvut kategoriassa x Alakategoria

106 976 936 132,37

Valtionvelan määrä oli huhtikuun lopussa 106 976 936 132,37 euroa. Valtionvelka on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana, vuonna 2008 valtionvelka … Lue lisää

17 miljoonaa

Tiedon avoimuus on tiedolla johtamisen edellytys 17 miljoonaa. Niin monta tiedostoa avointa maastotietoa on ladattu Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen latauspalvelusta sen … Lue lisää

80 %

Kaikesta julkishallinnon tuottamasta tiedosta 80 % on paikkatietoa Paikkatieto on tietoa, johon liittyy sijainti. Viittaus sijaintiin voi olla esimerkiksi paikannimi, … Lue lisää

33

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä jatkaa kasvuaan. Vuonna 2017 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 33,2 prosenttia henkilöstöstä kun vuonna 2011 vastaava … Lue lisää

73 176

Joulukuussa 2017 valtion budjettitalouden piirissä työskenteli päätoimisesti 73 176 henkilöä, joka on noin 3,0 prosenttia Suomen työllisestä työvoimasta. Henkilömäärä nousi … Lue lisää