Tutkimuslukutaito kuuluu virkamiehen perusosaamiseen

Tietoon ja tutkimukseen perustuvasta politiikkavalmistelusta ja päätöksenteosta puhutaan paljon. Paljon myös valitellaan sitä, ettei tilanne ole kunnossa. Monesti ajatellaan, että päätöksissä ja niiden taustalla vaikuttavat enemmän muut seikat kuin tutkittu tieto, vaikka sitäkin olisi olemassa.

Virkamiestyön eetokseen kuuluu, että päätöksentekijälle on tuotava esille olennainen asiaan vaikuttava tietopohja, vaikka päätöksentekijän kanta olisi jo ennakkoon tiedossa. Tutkimus- ja asiantuntijatiedolla ei ole tarkoitus syrjäyttää päätöksentekijän arvojen merkitystä päätöksille, vaan parantaa tehdyn valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon laatua. Tutkitun tiedon ja siihen tukeutuvan asiantuntemuksen perusteella voi syntyä parempaa valmistelua ja vaikuttavampia päätöksiä kuin ilman niitä.

Kuvakaappaus eOppivan sivuilta: Tutkimuslukutaito-kurssi

eOppivaan on toteutettu virkamiehille Tutkimuslukutaito-kurssi. Käy tutustumassa!

Kun työssäni tutkimuksen, politiikkavalmistelun ja päätöksenteon risteyskohdassa näin kuinka monet voisivat hyötyä näiden asioiden harjoittelusta, päätin osaltani tehdä asialle jotain. Kehittelin työ- ja elinkeinoministeriössä tutkimuslukutaidon harjoitustehtäviä ja niihin perustuvan valmennuksen. Myöhemmin sisältöä räätälöitiin johtoryhmien valmennukseen. Tältä pohjalta on nyt tuotettu koko valtionhallinnon käyttöön eOppivaan tutkimuslukutaidon valmennusaineisto itseopiskelua varten.

Riittääkö pelkkä ”kuukkelointi”?

Tutkimuslukutaito ei edellytä tutkijatason valmiuksia tai tieteellisten menetelmien yksityiskohtien hallintaa. Perustaltaan kyse on tutkimustekstien tulkitsevan ymmärtämisen taidosta, kuvioiden, taulukoiden ja graafien tulkinnasta, kohdennettujen tietohakujen toteuttamisesta ja joidenkin tutkimus- ja asiantuntijatiedon käytön periaatteiden ymmärtämisestä. Nämä ovat virkamiestyön perusosaamiseen kuuluvia asioita.

Monet virkamiehet ja ainakin kaikki tiedekorkeakoulun tutkinnon suorittaneet ovat joskus perehtyneet näihin asioihin. Aktiivinen valmius tutkimustiedon etsintään, lukemiseen ja käyttöön omassa työssä edellyttää kuitenkin asioiden kertausta ja harjoittelua.

Otetaan esimerkiksi selaimella suoritettu verkkohaku. Kuulostaa helpolta. Jokainenhan sen osaa ”kuukkeloida”. Mutta entä jos oletkin hakemassa tiettyä tiukasti rajattua tutkimustietoa? Silloin ei auta, jos hakutulos tuottaa kolme miljoonaa tulosta, joista ei löydä etsimäänsä. Haussa voi hyödyntää erilaisia rajauskriteerejä, käyttää tutkimustietokantahakua, luoda termiyhdistelmiä tai hakea täsmällistä ilmaisua. Myös poissulku on mahdollista. Tämä vaatiikin onnistuakseen jo vähän harjoittelua. Mutta tulos on lopulta kaunis!

Tutkimuslukutaitoon kuuluu myös tekstien tulkinta ja olennaisten asioiden paikallistaminen. Se ei ole aina ihan itsestään selvää, vaikka teksti olisikin selvää suomea. Tai osaatko päätellä, miten erilaisia tutkimuslähteitä pitäisi arvottaa keskenään? Miten luet jakaumakuvioita? Tunnetko tutkimusterminologiaa? Miten toimit tilanteessa, jossa on tarjolla kilpailevaa tietoa? Osaatko arvioida, millaisia aikaviiveitä erilaisen tiedon tuottamiseen sisältyy? Onnistuuko hajontakuvion lukeminen? Tunnetko tutkimustiedon käytön periaatteita?

Jos hallitset varmasti tämän kaiken, voit hyvillä mielin jatkaa toimiasi – muussa tapauksessa suosittelen käyttämään pari tuntia eOppivan tutkimuslukutaidon valmennusaineiston parissa. Silloin kun Sinulle parhaiten sopii.

Tutustu Tutkimuslukutaito-kurssiin eOppivassa >

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Heikki Räisänen on työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja ja työvoimapolitiikan dosentti. Post doc -vuosia on kertynyt 26 ja johtotehtävissä 21. Heikki on toiminut tiedon välittämisen, tuottamisen, tutkimuksen, politiikkavalmistelun ja koulutuksen tehtävissä. Hän on julkaissut tutkimuksiaan kahdeksassa maassa ja ollut kutsuttuna alustajana 18 maassa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

captcha