Tieto mukaan päätöksentekoon maakunnissa

Tietojohtaminen pitää sisällään niin tiedolla johtamisen kuin tiedon johtamisen

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä Suomeen luodaan 18 uutta maakuntaa. Jotta uusia maakuntia johdetaan luotettavasti, on niiden johtamisessa hyödynnettävä kattavaa sekä järjestettyä tietoa – vasta tiedon kautta ilmiöitä voidaan selittää ja kuvata. Maakuntien tietojohtamisen kokonaisuus, MaTi-hanke, edistää tiedon näkyvyyttä ja liikkuvuutta maakunnissa. Sen tuloksena syntyy viranomaisten ja maakuntien käyttöön tarkoitettu tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus.

Miksi tieto on niin tärkeää?

Maakunnat tarvitsevat tietoa johtamisen perustaksi, sillä sen pohjalta voidaan tehdä analyyseja ja ennusteita. Näin tieto voi muuttua tietämykseksi ja sitä kautta ymmärrykseksi. Vasta ymmärrys voi kuvata ja selittää erilaisten ilmiöiden syitä sekä yhteyksiä. Mahdollista on löytää myös maakuntauudistuksen kannalta oleellisia toiminnan kohtia, joissa voidaan saada kustannushyötyjä toimintaa kehittämällä sekä tehostamalla.

Palveluita järjestävät maakunnat tarvitsevat tietoa myös siitä, tekevätkö he oikeita asioita oikeaan aikaan. Sen selvittämiseksi maakunta tarvitsee luotettavaa, helppokäyttöistä, ymmärrettävää, ajantasaista ja laadukasta tietoa niin omasta toiminnasta kuin ympäröivästä toimintaympäristöstä. Kaikki tämä luo pohjaa sille, että palveluita järjestävillä maakunnilla on mahdollisuus hoitaa järjestämisen ohella toista tärkeää tehtäväänsä, eli palvelutuotannon ohjaamista.

Järjestelmä tiedon raportointiin ja kokoamiseen puuttuu vielä

Peter Soinu työskentelee projektipäällikkönä Vimanalla ja vastaa tiedolla johtamisesta ja Maakuntien tietojohtamisen kokonaisuuden valmistelusta. Työllään hän edistää tiedon näkyvyyttä ja liikkuvuutta maakunnissa. Tietokiri-hankkeessa hän tuo esille maakuntien näkökulmia sekä tarpeita tietojohtamiselle.

Tiedolla johtamisen teemat ovat olleet esillä julkisella sektorilla jo useita vuosia. Vaikka työtä tietojohtamisen hyväksi on tehty jo esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä, Kuntaliitossa, sairaanhoitopiireissä, kuntayhtymissä, kunnissa ja alueellisissa sote-ICT-ryhmissä, tiedon tuominen osaksi julkisen sektorin johtamista on vielä haasteellista. Yleisongelmaksi voidaan nimetä se, että Suomessa ei ole valmiina järjestelmää yhtenäiseen ja järjestelmälliseen tiedon kokoamiseen sekä raportointiin monialaisesti yli toimialarajojen – tätä tarvittaisiin kipeästi kansallisten tavoitteiden toteutumisen, seurannan ja muutosten suunnitteluun. Tältä osin sote- ja maakuntauudistus muuttavat tilannetta myönteiseen suuntaan.

Tarve tiedon kokoamisen järjestelmälle tuli hyvin ilmi syksyllä yhdessä Sotedigin kanssa tehdyllä maakuntakierroksella, jossa tapasimme kaikki maakunnat ja toista sataa maakuntavalmistelussa mukana olevaa henkilöä. Tiedon hyödyntäminen on maakunnissa hyvin eri vaiheissa ja tapoja tiedonhallintaan useita. Käytännössä vain muutamissa maakunnissa on onnistuttu tuomaan tiedon hyödyntäminen osaksi päivittäistä johtamista niin operatiivisella, taktisella kuin strategisella tasolla. Hyvä uutinen on se, että jotkin maakunnat ovat tehtävässä onnistuneet, ja nämä parhaat käytännöt tulisi nyt ottaa käyttöön laajemmin.

MaTi-hankkeessa rakentuva maakuntien tietoalusta tulee omalta osaltaan luomaan edellytyksiä sille, että tieto tuodaan osaksi päivittäistä johtamista. Tosin on myös hyvä muistaa, että vaikka syntyvä tietoalusta luo hyvän pohjan tietojohtamiselle, vaatii tilanne myös muitakin paikallisia sekä kansallisia ponnisteluja asian edistämiseksi. Vain tällä tavoin tietojohtaminen, tai kuten sitä joissakin maakunnissa kutsutaan nimellä tiedolla tekeminen, voi nousta maakuntien parhaiden käytäntöjen tasolle.

MaTi-hanke on konkreettinen askel kohti tiedon hyötykäyttöä

Maakunnissa on selvästi tunnistettu toiminnallinen tarve tiedolla johtamiseen. Jotta analyyttinen ja kehittänyt tietojohtaminen on maakunnissa mahdollista, tarvitsevat maakunnat uusia tiedolla johtamisen työkaluja. Esimerkiksi tarve tietojohtamisen ratkaisukokonaisuudelle kävi selkeästi ilmi syksyn maakuntakierroksella.

Saatavilla on myös nopeita säästöjä. Maakunnilla on useita velvoittavia raportointitarpeita, joita pystymme automatisoimaan – tällä hetkellä maakunnissa tehdään hyvin paljon manuaalista käsityötä. Kun tilannetta tarkastellaan koko valtakunnan tasolla, huomataan että manuaaliseen raportointiin, niin tiedon keräämisen kuin sen tulkinnan osalta, kuluu hyvin paljon työaikaa. Toimivampi vaihtoehto tälle olisi suoraan raakatiedosta koostettava raportointi. Maakuntien villeimmissä visioissa toivotaan, että he voisivat keskittyä oman järjestämis- ja ohjaustehtävänsä hoitamiseen, ja luomaan toimivia palveluja asukkaille, samalla kun robotiikka sekä automaatio hoitavat taustalla kaiken muun tarvittavan raportoinnin.

Vimanan Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus, MaTi-hanke, on osaltaan konkreettinen askel kohti tiedon hyötykäyttöä, sillä se edistää tiedon näkyvyyttä ja liikkuvuutta maakunnissa. Tietojohtamisen parhaiden käytänteiden löytäminen, yhdessä Tietokirin muiden toimijoiden kanssa, vie kohti reaaliaikaisempaa ja paremmin hyödynnettävää tietotuotantoa. Näin omalta osaltamme haluamme Vimanalla olla mukana kirittämässä julkisen sektorin tiedon vallankumousta!

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla julkaistaan eri asiantuntijoiden blogitekstejä. Haluatko kirjoittaa blogiin esimerkiksi tiedolla johtamiseen, data-analytiikkaan tai tiedon analysointiin liittyen? Ota yhteyttä osoitteeseen viestinta ( at ) valtiokonttori.fi.