Tiedolla johtaminen – osaamista joka päivä

Valtion työntekijät käyttävät ja tuottavat tietoa. Valtion 74000 työntekijää toimivat erilaisissa rooleissa, erilaisissa tehtävissä ja vaatimukset työtehtäville vaihtelevat. Yhteistä varmasti on, että kaikki he tarvitsevat tietoa omassa tehtävässään – eri lailla. Jotta on mahdollisuus onnistua laadukkaasi omassa tehtävässään, omassa organisaatiossaan ja yhteistyössä muiden kanssa, tietojohtamisen perusteet on ymmärrettävä ja osattava.

Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi organisaation palvelukyvyn kehittämiseen. Avainkysymyksiä tällöin ovat: Onko organisaation arvontuottoprosessi hallussa? Millä perusteilla voidaan näin sanoa? Mihin dataan tämä perustuu? Minkälaisia päätöksiä asiantuntijan taikka johtajan pitää tehdä, että prosessin vaihtelua voidaan edelleen pienentää ts. saada loppukäyttäjille tasalaatuisempaa palvelua? Mikä data tämän näyttää, että kehitys on kulkenut positiiviseen suuntaan?

Toinen esimerkki on, miten tutkimustietoa voidaan ja kannattaa käyttää hyväksi. Osaanko lukea ja ymmärtää tutkimusraporttien tilastoja ja graafeja ja sen perusteella tuodaan lisäarvoa kehitettävään asiaan. Teenkö tätä yksin omassa työroolissani vai voisiko tutkimustiedon käyttämisen laadukkuutta ja tehokkuutta parantaa esimerkiksi käyttämällä yhteiskehittämisen keinoja.

HAUSila on pitkä osaaminen valtionhallinnon kouluttaja niin johtamisesta erilaisiin asiantuntijakoulutuksiin. Valtion työntekijät voivat opiskella helposti esimerkiksi tietojohtamisen perusteita, tutkimuslukutaitoa, tietosuojaa digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta. Meille on alkanut kertyä myös paljon relevanttia dataa siitä miten valtionhallinnossa käytetään digitaalista oppimista ja miten valtiolla opitaan yli 70.000 koulutuksen suorittamisen yhteydessä. Yhteistyössä eri virastojen kanssa sisällöt päivittyvät ja vastaavat henkilöstön osaamistarpeiden kehittämiseen.

Järjestämme useita johtamiseen liittyviä koulutusohjelmia niin asiantuntijoille, aloitteleville esimiehille kuin strategiseen johtamiseen liittyviä koulutusohjelmia. Tietojohtaminen sisältyy näihin ohjelmiin luonnollisena osana tämän päivän osaamista. Näin luomme ja edistämme tiedolla johtamisen hyviä käytänteitä ja kulttuuria. Haluamme olla aktiivisesti mukana yhdessä tarjoamassa mahdollisuutta oppia uutta – joka päivä.

 

 

Kyösti Väkeväinen, toimitusjohtaja
HAUS kehittämiskeskus Oy

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla julkaistaan eri asiantuntijoiden blogitekstejä. Haluatko kirjoittaa blogiin esimerkiksi tiedolla johtamiseen, data-analytiikkaan tai tiedon analysointiin liittyen? Ota yhteyttä osoitteeseen viestinta ( at ) valtiokonttori.fi.