Sujuvia palveluita virastoille kehitetään yhdessä

Valtion yhteisiä palveluja tuottavien konsernitoimijoiden tehtävänä on auttaa valtion organisaatioita onnistumaan ydintehtävissään. Konsernitoimijat laativat vuosille 2019–2022 yhteiset linjaukset. Tavoitteena ovat asiakasnäkökulman huomioivat nykyaikaiset, sujuvat ja tulokselliset palvelut koko valtionhallinnolle.

Yhtenä esimerkkinä valtion konsernitoimijoiden yhteistyöstä on Tietokiri-hanke, jolla vahvistetaan tiedolla johtamisen toimintatapoja ja kulttuuria. Paljon muutakin on suunnitteilla yhteistyön tiivistämiseksi.

Yhteiset tavoitteet ja arvot antavat suunnan kehittämiselle

Yhteisen konsernipolitiikkalinjauksen tavoitteena on muodostaa yhteiset arvot ja lähivuosien tavoitteet valtion yhteisten palvelujen ohjauksesta, johtamisesta ja kehittämisestä. Linjauksen ovat laatineet valtiovarainministeriö ja valtion palveluntuottajat yhdessä.

Yhteisiä palveluja valtiolle tuottavat

  • Hansel (hankinnat),
  • HAUS (koulutus),
  • Palkeet (talous- ja henkilöstöhallinto),
  • Senaatti-kiinteistöt (toimitilat),
  • Valtiokonttori (rahoitus ja taloushallinto) ja
  • Valtori (ICT).

Palveluntuottajien yhteisiksi strategisiksi avainalueiksi on määritelty tyytyväiset asiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikea osaaminen. Näille kullekin on määritelty keinot ja seurantamittarit, joiden pohjalta toimintaa kehitetään tietoperusteisesti.

> Tutustu tarkemmin valtion yhteisten palveluiden kehittämisen avainalueisiin (pdf)

Tiivistä yhteistyötä asiakasvirastojen kanssa

Tiivis vuorovaikutus asiakkaiden kanssa esimerkiksi yhteiskehittämisen kautta vahvistaa molemminpuolista luottamusta. Palveluntuottajat seuraavat asiakastyytyväisyyttä ja huolehtivat asiakaskokemuksen jatkuvasta parantamisesta. Esimerkkinä asiakaspalvelun parantamisesta on kehitteillä oleva konsernitoimijoiden yhteinen palveluportaali tai asiointiratkaisu talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille. Myös henkilökiertojen ja verkostoyhteistyön kautta palveluntuottajat parantavat asiakastuntemustaan ja osaamistaan.

Konsernitoimijat uudistavat toimintatapoja mm. hyödyntämällä uusia teknologioita ja tukemalla asiakkaita muutostilanteissa. Konkreettisena toimena vuoden 2019 aikana on tarkoitus kuvata kaikkien konsernitoimijoiden palvelut yhtenäisesti. Yhtenäiset prosessit ja palvelut parantavat sekä valtion organisaatioiden eli asiakkaiden että palveluntuottajien tehokkuutta ja tuottavuutta. Näiden kehittymistä seurataan esimerkiksi ulkopuolisten arviointien ja hintakehityksen kautta.

Vuonna 2019 on tarkoitus käynnistää Valtorin ja Palkeiden ulkopuolinen arviointi ja kustannustehokkuusvertailu. Myös menettelyt tilanteissa, joissa palvelutuotannossa on merkittäviä puutteita asiakkaan kannalta, selvitetään. Nämä selvitykset tuottavat osaltaan tietoa kehittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi.

Tavoitteiden toteutumista seurataan yhdessä ja osana tulosohjausta

Valtiovarainministeriön ja yhteisten palvelujen tuottajien johto tapaavat ja seuraavat linjausten toteuttamista sekä suunnittelevat yhteistä toimintaa säännöllisesti. Valtion yhteisten palvelujen tuottajat toteuttavat linjauksia omissa strategioissaan ja toiminnassaan. Toimeenpanosta keskustellaan säännöllisesti osana tulosohjausta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , , , , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Erityisasiantuntija Eeva Kaunismaa työskentelee valtiovaranministeriössä Valtiohallinnon kehittämisosastolla. Hän työskentelee tuottavuuden kehittämisen ja valtion yhteisten palvelujen konsernitoimijoiden yhteistyön parissa. Valtiovarainministeriö vastaa valtion yhteisistä palveluista (mm. kiinteistö- ja toimitilahallinto, hankintatoimen yleinen ohjaus sekä yhteisiä konsernipalveluja tuotavien organisaatioiden ohjaaminen). Valtion yhteisten palveluiden tuottajat toteuttavat laadukkaat tukipalvelut valtion virastoille ja laitoksille. Yhteisten tukipalvelujen kautta tavoitellaan samankaltaisia tehtäviä ja osaamista yhdistämällä tehokkuuden parantumista ja säästöjen aikaansaantia, jolloin virastojen voimavarat vapautuvat perustehtäviin.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

captcha