Julkishallinnon raportointipalvelu – kehittämisen lähtökohdaksi asiakasymmärrys

Julkishallinnon raportointipalvelu -projektissa rakennetaan palvelua, josta on vuodesta 2020 alkaen raportoitavissa kuntatalouden tietopalveluun kerättävät tiedot sekä myöhemmin myös maakuntatalouden tiedot. Tämän lisäksi palvelulla tullaan korvaamaan valtionhallinnon raportointipalvelu Netra, josta on saatavilla valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoja. Julkishallinnon raportointipalvelu -projektiin osallistuu Valtiokonttorin lisäksi henkilöitä valtiovarainministeriöstä ja Hanselista.

Asiakkaiden tarpeet, odotukset ja toiveet kehittämisen keskiössä

Teknisten ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamisen ja vertailun, vaatimusmäärittelyiden ja käyttötapausten laadinnan lisäksi työhön on lähdetty asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen edellä.  Asiakasymmärryksen muodostamistyötä projektissa tunnistetun varsin laajan asiakaskunnan parissa tekee Valtiokonttorin toimeksiannosta asiakasymmärryksen muodostamiseen erikoistunut Pentagon Insight Oy.

Kartoituksen perusteella saadaan kehittämistyön lähtökohdaksi ymmärrys siitä, mitä erilaiset asiakkaat uudelta raportointipalvelulta tarvitsevat ja miten. On olennaista myös pystyä priorisoimaan erilaisia tarpeita. Osa niistä on kriittisiä ja jotkut ”kivoja lisiä”, jotka voidaan suosiolla jättää palvelun myöhempiin kehittämisvaiheisiin.

Tähän mennessä olemme käyneet kerätyn aineiston läpi, analysoineet sen ja jalostaneet aineistoa projektiryhmän työpajoissa. Tarkoituksena ei ole ollut vain erilaisten tietotarpeiden tai palvelun näkymien listaus, vaan projektiryhmä ja palvelun tekninen toteuttaja saavat käyttöönsä laajemmat kehittämisen työkalut, jotka ovat aidosti asiakastarvelähtöiset.  Saadun informaation pysyminen mukana koko kehitystyön ajan sekä sen välittäminen kaikille projektiin osallistuville tahoille on ensiarvoisen tärkeää.

Alla olevassa kuvassa näkyvä tarvekanvas jäsentää uuteen raportointipalveluun kohdistuvat käyttäjätarpeet yhtenäiseen viitekehykseen, joka perustuu keskeisten ja erottelevimpien tarpeiden jäsennykseen. Tarvekanvaksen perusteella pystyttiin hahmottamaan ydinpalvelu eli keskeiset ominaisuudet, jotka palvelun on käyttäjien näkökulmasta katettava ensilanseerauksesta lähtien sekä niin sanotut design driverit, joita käytämme palvelun suunnittelun ja rakentamisen pääperiaatteina. Design driverit ohjaavat rakentamaan palvelun, joka sekä tulee käyttöön että ruokkii käyttöä.

Julkishallinnon raportointipalvelun asiakastarpeita määrittäviä akseleita ovat tiedon noutaminen, tiedolla ohjaaminen, tiedon työstäminen ja tietoon porautuminen.

Laaja ja moninainen asiakaskunta – kiitokset mukanaolijoille jo nyt!

Tutkimuksessa on ollut mukana edustajia valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön eri osastoilta, Tilastokeskuksesta, Kuntaliitosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Opetushallituksesta, Valtiontalouden tarkastusvirastosta, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Careasta, Helsingin, Rauman ja Keravan kaupungeista, muutamasta kuntien asioita hoitavasta tilitoimistosta, ja on mukana myös muutama median edustajakin antamassa näkemyksiään.

Jo tässä vaiheessa on syytä kiittää sidosryhmiämme ja asiakastahojamme siitä, että he ovat antaneet aikaansa ja näkevät vaivaa kertoakseen tarpeistaan, ideoistaan ja toiveistaan tulevaa raportointipalvelu kohtaan. Yhteyshenkilöiden saaminen on käynyt nopeasti, ja on ollut ilo kuulla, että vastaanotto kyselyihin ja haastatteluihin on ollut innokasta ja toimeen on ryhdytty rivakasti. Tämä panostus antaa erinomaiset eväät siihen, että palvelusta pystytään kehittämään mahdollisimman hyvä!

Mitä seuraavaksi?

Sen lisäksi, että nämä asiakasymmärrystyöstä saadut tuotokset pidetään tiiviinä osana kehittämistyötä, haluamme jatkossakin kuulla asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia kehitteillä olevasta palvelusta. Miten ja missä vaiheessa asiakasta taas pyydetään mukaan, on vielä pohdinnassa. Kun palvelun teknisen toteutuksen yhteistyökumppani on valittu, jatkamme seuraavaksi työpajatyöskentelyä yhdessä heidän kanssaan.

Mutta stay tuned!

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Valtiokonttorissa työskentelevä Anna Sirenius on taustaltaan taloushallinnon asiantuntija. Tietokirissä hän on ollut mukana asiakastarvehaastatteluissa ja hänen vastuullaan on julkishallinnon raportointipalvelu -projekti, jossa uudistetaan julkishallinnon taloustiedon jakelu yhteen uuteen raportointipalveluun. Twitter: @annaripannari

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

captcha