Henkilöstöraportti on Maanmittauslaitoksen strateginen työkalu

Henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja osaamisen kehittäminen ovat Maanmittauslaitoksen strategisia kivijalkoja.

Maanmittauslaitoksen henkilöstöraportti kertoo työyhteisöstä HR-asiantuntijoiden laatimin tekstein, numeroin ja kuvin. Raportissa seurataan henkilöstösuunnitelman toteutumista sekä henkilöstöjohtamisen tavoitteiden onnistumista. Raportin tunnuslukuja käytetään toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin sekä pohjana tulevan henkilöstösuunnittelun tarpeisiin. Vuoden varrella ajantasaista henkilöstötietoa raportoidaan uudestaan ja käytetään tarpeen mukaan väliraporteissa, tilastoissa ja selvityksissä.

Henkilöstösuunnitelma auttaa ymmärtämään strategiset linjaukset

Henkilöstösuunnitelma ja -raportti tehdään elämää ja arkea helpottamaan. Maanmittauslaitoksen organisaatiomuutokset ovat tuoneet uusia suunnittelun tarpeita ja seurannan kohteita. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on myös yhdistetty henkilöstösuunnitelmaan. Osaaminen korostuu raporteissa, koska se on Maanmittauslaitoksen strateginen kivijalka.

Onnistutaan yhdessä

Henkilöstöraportoinnin onnistumisena voidaan pitää sitä, että henkilöstösuunnitelmalle ja -raporteille kehitettiin vuosittainen rytmi. Lisäksi raportoinnin sisältöä kehitetään jatkuvasti. HTV-Exceleistä on päästy Maanmittauslaitoksen strategian HR-linjauksiin. Suunnitelmaa ja raporttia tehdään yhdessä ja erikseen kokonaisvastuuta kierrättämällä ja eri toimijoita osallistamalla. Asiantuntijakierrolla vahvistetaan HR:n sisäistä tiedonhallinnan osaamista ja kokonaisuuksien ymmärtämistä. Henkilöstösuunnittelussa tavoitteena on toteuttaa avointa vuoropuhelua HR:n ja substanssiyksiköiden välillä vuorovaikutteisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Tieto näkyväksi ja hyötykäyttöön

Raportoinnin systematisointi, tiedon näkyväksi tekeminen ja visualisointi on seuraava henkilöstöraportoinnin kehittämisen vaihe. Systematisointi tarkoittaa tarpeellisen raportoitavan tiedon keräämistä ja käsittelyä niin, että kenen tahansa on helppo löytää ja käsitellä työssä tarvitsemaansa tietoa. Systematisoinnilla käytettävissä oleva tieto, tietolähteet ja raportoinnin periaatteet ovat yhteisesti tiedossa, tunnistettu ja viestitty. Systematisointiin liittyy myös raportoinnin järjestäminen niin, että konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Askeleita tähän suuntaan on edessä vielä monta, mutta hyvää polkua on jo tallattu yhteistyön suuntaan. Kuluvana vuonna henkilöstöraportin yhteydessä tehtiin yhteistyötä sekä Valtiokonttorin analyytikkojen että Palkeiden palvelukehittäjien kanssa.

Visualisointi raportin selkeyttäjänä

Henkilöstöraportin visualisointiin panostettiin tänä vuonna. Varsinainen raportti tehtiin perinteisellä tavalla asiantuntijatyönä. Henkilöstöraportista tehtiin lisäksi esittelyaineisto, johon koottiin ydintietoa grafiikkana ja kuvina. Kokemukset ja palaute ovat olleet positiivisia. Visualisointia on tehty perinteisillä toimistotyövälineillä ja huomattu kuvien toimivan hyvin informaation selkeyttämisessä ja vertailutiedon esittämisessä. Taulukko toimii hyvin tiedon esittämisessä, jos vertailua ei tarvita tai jos kuva ei tuo numerotiedolle lisäarvoa. Visualisoinnin vaiheet:

  1. Kynä on hyvä työväline. Ideoidaan ensin tarina aiheesta, jota halutaan kuvata ja esittää.
  2. Tehdään infografiikkaa, josta keskeinen aihe tulee heti hyvin esille. Aihe houkuttelee perehtymään ja tutkimaan visuaalista esitystä tarkemmin.
  3. Visualisoinnissa kuva palvelee tiedon perille menemistä. Hyvässä visualisoinnissa kohtaavat; yksinkertaisuus, tarinan selkeys ja järjestys sekä aiheeseen luonnollisesti sopivat ja toisistaan erottuvat värisävyt.

Blogitekstin kirjoittamisesta on vastannut Maanmittauslaitoksen HR-PRO tiimi. Tiimi vastaa MML:n henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin, perehdytykseen, rekrytointiin ja henkilöstöjuridiikkaan liittyvistä palveluista sekä näihin palveluihin liittyvästä raportoinnista.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla julkaistaan eri asiantuntijoiden blogitekstejä. Haluatko kirjoittaa blogiin esimerkiksi tiedolla johtamiseen, data-analytiikkaan tai tiedon analysointiin liittyen? Ota yhteyttä osoitteeseen viestinta ( at ) valtiokonttori.fi.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

captcha