Yhteisellä asialla yhteisin käsittein

Värikkäät pelinappulat

Oletko huomannut, että jutellessasi mielenkiintoisesta aiheesta ystävän kanssa, on asiaa helpompi ruotia, kun puhutte samasta asiasta? Onko sinulle tuima ruoka tulista vai suolatonta? Kehtaatko sanoa tiimipalaverissa oman mielipiteesi? Toisille kehtaaminen on viitsimistä ja toisia taas saattaa hävettää tuoda oma mielipiteensä julki. No, nämä ovat esimerkkejä arkielämästämme. Entäpä sitten töissä? Minulle jokin taloutta kuvaava käsite saattaa merkitä eri asiaa kuin sinulle. Kumpikaan ei välttämättä ole väärässä. Tulkinta saattaa riippua siitä, missä asiayhteydessä käsitettä käytämme. Voihan olla, että ’virallisia’ versioita onkin useampi.

Kun tietoa kerätään, talletetaan tietovarastoihin ja tarjotaan muiden käytettäväksi, on tiedettävä, mitä kulloinkin käsillä olevalla tiedolla tarkoitetaan. Digitaalisuuden ja avoimuuden hengessä oletetaan, että jaamme myös tietoamme muille. Se miten hyvin tätä tietoa voidaan käyttää, riippuu paljon siitä, onko tieto määritelty ja mallinnettu yhteisesti käytössä olevin termein, koodistoin ja sanastoin. Kun puhutaan tiedolla johtamisesta, ei ole sama asia onko johtamista ohjaava tieto hyvää vai huonoa. Päätöksenteon perusta on aina parempi, kun se perustuu laadukkaaseen ja monipuoliseen tietoon.

Anne Melanen, Valtiokonttori

Anne Melanen työskentelee Valtiokonttorissa Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojektin projektipäällikkönä.

Yhteisen tiedon hallinta – mitä se on?

Jotta tieto olisi kaikin puolin käytettävää, läpinäkyvää, avointa ja ennen kaikkea vertailukelpoista, tarvitaan yhteisiä määrittelyjä, välineitä ja paikka, jossa nämä yhteiset tuotokset tarjotaan käytettäviksi. Tätä työtä tehdään Yhteinen tiedon hallinta -hankkeessa (YTI-hanke).

YTI-hanke toteuttaa yhtä hallitusohjelman tavoitteista (Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen) ja onkin yksi kärkihankkeista (Digitalisoidaan julkiset palvelut).

Hankkeen tavoitteena on, että loppukäyttäjällä olisi käytössään sellaiset palvelut, jotka on suunniteltu ja toteutettu käyttäjälähtöisesti ja että nämä palvelut olisi helppo löytää ja ne olisivat helposti käyttöönotettavissa. Tämä vaatii julkisen hallinnon toimintatapojen kehittämistä ja mm. tiedon merkityssisällön määrittelyä.

Miten tavoitteet saavutetaan?

Jotta tällaiset tavoitteet saataisiin täytettyä, tiedon hallintaa tulee tehostaa yhteisen tiedon hallintamallein, yhteentoimivuuden menetelmin ja välinein.

Mutta ennen kuin tähän päästään pitää prosessien olla kunnossa ja mahdollisimman automatisoituja, tiedon on oltava rakenteisessa ja koneluettavassa muodossa, tietojen siirron on oltava sähköistä ja sujuvaa.

Kun tietopohja saadaan kuntoon, niin tietoon perustuva päätöksenteko tehostuu ja tiedon jakelu paranee. Vähän kuin Nesteen mainoksessa ”yhden pysähdyksen taktiikalla” tässä tavoitellaan sitä, että tietoa kysytään vain kerran ja se kerätään yhteen paikkaan ja tarjoillaan vain yhdestä paikasta. Tästä yhdestä ja samasta paikasta tuotettua tietoa sitten hyödynnetään monella eri taholla, monipuolisesti esim. viraston omassa päätöksenteossa, poliittisen päätöksenteon pohjana tai vaikkapa analyysi- ja tutkimustoiminnan lähteenä.

Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelu yhteisten tietojen hyödyntäjänä

Yhteentoimivuusmenetelmän avulla hallitsemme, tuotamme ja ylläpidämme digitaalisten palveluiden ja tietovirtojen taustalla tarvittavia tietomäärityksiä. Kyseinen menetelmä tukee myös tiedon käsittelyä siten, että tiedon merkitys säilyy tietoa vaihdettaessa, siirrettäessä tai yhdisteltäessä muuhun tietoon.

#Tietokiri-hankkeessa tekeillä oleva julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelu tuottaa julkiseen käyttöön uutta tietoa, joka saattaa olla monestakin eri lähteestä koostettua. Pääperiaate siis on se, että tarjottava tieto olisi kaikkien käytössä eli julkista. Analysointi- ja raportointipalvelu mahdollistaa kuitenkin myös sen, että tieto on rajattu esim. konsernitoimijoiden sisäiseen käyttöön. Tietoa tarjotaan visuaalisesti ja selkeinä raportteina huomioiden aito asiakastarve ja vaatimus ettei tiedon alkuperäinen merkitys katoa tai muutu matkalla.

Lisätietoa yhteentoimivuuden välineistöstä: yhteentoimiva.suomi.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Anne Melanen työskentelee Valtiokonttorissa Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojektin projektipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus myös valtion taloushallinnon raportointi- ja analysointitehtävistä. Tietokirissä Annen vastuulla on kuntien ja maakuntien taloustiedon saattaminen julkisesti käyttöön raportein ja analyysein vuodesta 2020, kun Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu siirtyy tuotantokäyttöön. Twitter: @AMelanen

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

captcha