1998

Valtiokonttorin ylläpitämässä Tutkihallintoa.fi-palvelussa on nyt saatavilla avoimen rajapinnan kautta valtion talousarviotalouden budjetti- ja toteumatietoja vuodesta 1998 alkaen. … Lue lisää

162

Viimeisten kolmen kuukauden aikana Hansel.fi-verkkopalvelusta löytyvää Hankintapulssia on käyttänyt 162 henkilöä, jotka ovat vierailleet palvelussa yhteensä 673 kertaa. Hankintapulssi on … Lue lisää

400

Laserkeilaus on tekniikka, joka tuottaa tarkkaa kolmiulotteista tietoa maanpinnasta ‒ sen muodoista sekä sen päällä olevista kohteista. Viikon luku kertoo Laserkeilauksen huippuyksikön julkaisemien tieteellisten julkaisujen määrän: yli 400 julkaisua vuosina 2014–2019…. Lue lisää

88

Maaliskuussa 2020 valtionhallinnossa tehdyistä työtunneista kohdennettiin keskimäärin noin 88 prosenttia. Toisin sanoen useamman kuin joka kymmenennen maaliskuussa valtionhallinnossa tehdyn työtunnin käyttökohde jäi työaikatietojen perusteella tuntemattomaksi…. Lue lisää

390 000

Kansalliseen Omaolo-palveluun on avattu koronavirustaudin oirearvio. Viikon luku 390 000 kertoo tähän mennessä (17.4.2020) täytettyjen oirearviokyselyjen määrän. Kysely on CE-merkitty lääkinnällinen … Lue lisää

14

Suomessa oli vuonna 2019 14 kuntaa, joissa väestö kasvoi nopeasti (yli 1 % vuodessa). Kuntien tilanneseurantaan keskittyvästä Tutkikuntia.fi-palvelusta löytyy kattavasti … Lue lisää

873 406

Paikkatietoa voi hyödyntää suunnittelun ja varautumisen apuna. Karttavisualisointi auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan pelkkiä numeroita paremmin. … Lue lisää

3400

Kuntien tilannekuva -raportti, julkaistiin valtiovarainministeriön johdolla 13.2. ja se käsittelee kuntien väestökehitystä, taloutta, tehtäviä, henkilöstöä, demokratiaa ja elinvoimaa. Raportissa todetaan, … Lue lisää

6427

Valtionhallinnon yhteistä Kieku-ratkaisua on täydennetty osaamisen hallinnan palveluilla ja niitä tukevalla uudella järjestelmällä. Järjestelmä on nimeltään Osaava ja perustuu SAP … Lue lisää